.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia de Jonàs

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.»
Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí.
Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre.
Déu veié que de fet es convertien i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.

Jo 3,1-5.10

Salm Responsorial

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, 
que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat, 
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. R

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat 

i de l’amor que heu guardat des de sempre. 
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia, 
els ensenya el seu camí. R

Sl 24,4bc-5ab.6-7b.8-9 (R.: 4b)

Lectura de la primercarta de sant Pau als cristians de Corint
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present.
Des d’ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.

1Co 7,29-31

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.»
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.
Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Mc 1,14-20

"Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb Ell"

Ens trobem a l’inici del ministeri públic de Jesús. Ja el diumenge passat ens parlava l’evangeli de la crida de Jesús a alguns deixebles. Avui repeteix i amplia aquella crida: Veié Simó i el seu germà Andreu. Jesús els digué: Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes. Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. El mateix passa amb una altra parella de germans, Jaume i Joan: Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca. I se n’anaren amb Jesús. Són tot un exemple de disponibilitat a la crida de Jesús: deixen la seva feina i Jaume i Joan fins i tot la seva família. Tots quatre deixen tot el que feien per seguir Jesús. No demanen cap temps per pensar-s’ho ni per acomiadar-se de la família ni per resoldre els problemes de la feina. Se’ns presenten com un model per a tots nosaltres. A la crida del Senyor, la nostra resposta ha de ser immediata. Una resposta que demana despreniment i renúncia. Així ja fan realitat les paraules de Jesús: Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova. Els apòstols han cregut en la Bona Notícia de Jesús i s’han convertit, deixant-ho tot. Són un exemple de conversió i de fe. Però és sobretot el trobament amb una persona, amb Jesús; i per això renuncien a totes les altres coses. Això és el fonamental. També la primera lectura ens parla de la vocació de Jonàs. Ara el veiem escoltant la veu del Senyor: Ves a Nínive i proclama-hi el que jo et diré. I Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Aquesta crida que demana una resposta immediata ens fa relativitzar totes les realitats humanes. Per això Pau diu: Els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin; els qui ploren com si res no els fes plorar; els qui estan contents com si res no els alegrés... Que les coses d’aquest món no ens facin oblidar que tenim una vocació d’eternitat i una vocació de seguiment d’Aquell que ha vençut la mort per sempre més i ens garanteix una vida plena. Totes les altres coses són relatives.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES