.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Levític

El Senyor digué a Moisès:
«Digues a tota la comunitat dels israelites: sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, soc sant.
No tinguis malícia als teus germans dins el teu cor. Reprèn els altres, si cal; així no et faràs responsable del seu pecat. No et vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix.
Jo soc el Senyor.»

Lv 19,1-2.17-18

Salm Responsorial

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis dels seus favors. R 

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida

i et sacia d’amor entranyable. R

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l’amor.
No ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes. R

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l’Orient és lluny de l’Occident.
Com un pare s’apiada dels fills,
el Senyor s’apiada dels fidels. R

Sl 102,1-2.3-4.8.10.12-13 (R.: 8a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, ¿no sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres?
Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè el temple de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres. Que ningú no s’enganyi ell mateix.
Si entre vosaltres algú es té per savi segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per poder arribar a ser savi de veritat. Perquè, davant de Déu, la saviesa d’aquest món és ignorància.
L’Escriptura diu: «Fa caure els savis en els seus propis paranys.» I també: «El Senyor sap què valen els pensaments dels savis: no s’aguanten més que el fum.»
Per tant, que ningú no es gloriï de ser seguidor de cap home. Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes, el món, la vida, la mort, el present, el futur. Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu.

1Co 3,16-23

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, dent per dent.”
Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra. »Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-li també el mantell. Si algú t’obliga a portar una càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja hora.
Dóna a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui et vol manllevar. »Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però no els enemics.
Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel: ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix?
I si només saludeu els germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.»

Mt 5,38-48

"Estimeu els enemics"

Segurament que una de les coses que ens costa més a tots és perdonar i no diguem si que del que es tracta és de perdonar els enemics. Podríem dir que és la pedra de toc de l’autenticitat de la nostra fe cristiana. Jesús comença recordant que el cristià mai no ha de tornar mal per mal, sinó bé per mal. La norma que hi havia era que es podia fer a l’altre el mal que n’havia rebut, però no més: per això ull per ull, dent per dent. La finalitat era evitar l’augment de violència. Però Jesús diu: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Més encara. El seu seguidor ha de ser tan generós que dona a l’altre molt més del que demana, amb una generositat total: Dona a tothom qui et demani, sigui qui sigui, no et desentenguis del qui et vol manllevar, atent sempre a la necessitat del germà. I ara Jesús ja encara l’amor a l’enemic. La norma era estimar els altres i això suposava no estimar els enemics, però Jesús corregeix: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Pregar pels enemics ja pot ser un primer pas per estimar-los. És evident que el perdó és una gran eina per a la pau de les persones, de qui perdona i de qui és perdonat, però nosaltres ho fem sobretot mirant el nostre Pare: Fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perdonant els enemics demostrem que som fills del Pare del cel. Ja l’AT anava en aquesta línia: No et vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix. No tinguis malícia als teus germans. No s’arriba encara a l’amor als enemics, als estranys, als forasters. I així seguim la santedat de Déu: Sigueu sants perquè jo el vostre Déu soc sant. Actuar així és arribar a ser savi de veritat, perquè si entre vosaltres algú es té per savi segons la saviesa del món present que es faci ignorant perquè davant de Déu la saviesa d’aquest món és ignorància, diu sant Pau. Estimar tothom, perdonar els enemics, tornar bé per mal no és fàcil, però és el camí de Jesús, és el que ens fa realment fills del nostre Pare Déu.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES