.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vosaltres sou la llum del món»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Diu el Senyor:
«Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus.
Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del Senyor.
Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: «Aquí em tens.»
Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia.»

Is 58,7-10

Salm Responsorial

R. L’home just és llum que apunta en la fosca.

L’home just, compassiu i benigne, 
és llum que apunta en la fosca. 
Sortós l’home que presta de bon grat, 
que disposa a consciència els seus afers. R 

El just no caurà mai, i deixarà un record inesborrable.

Viu sense por de les males noves, 
se sent ferm confiant en el Senyor.  R

Té el cor incommovible, res no tem, 
reparteix el que té, ho dóna als pobres, 
la seva bondat consta per sempre, 
pot alçar el front amb dignitat.  R

Sl 111,4-5.6-7.8a.9 (R.: 4a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa.
Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós.
En tot allò que us deia i us predicava no hi entraven paraules que s’imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.

1Co 2,1-5

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
«Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi.
Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar.
Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

Mt 5,13-16

"Vosaltres sou la sal de la terra, vosaltres sou la llum del món"

El missatge de l’evangeli s’expressa en dues comparacions: els deixebles han de ser llum del món i sal de la terra. Ser sal perquè el nostre món sigui plaent a Déu. La sal fa que els aliments tinguin gust i preserva de la corrupció: així la vida dels deixebles ha de fer que el nostre món sigui com una ofrena pura i agradable a Déu. l el mateix Jesús indica que ser llum vol dir que els homes en veure el bé que heu obrat glorifiquin el Pare del cel. La vida, el bé que faran els deixebles il·luminarà els homes i dones del nostre temps, perquè encertin el camí de la felicitat. I com els deixebles poden ser llum i sal? La primera lectura diu clarament: Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor. Som llum, doncs, quan tractem els altres com a veritables germans, especialment els més pobres. Aquest amor s’ha de manifestar per una banda parlant bé, manifestant estima pels nostres germans i per l’altra satisfent les seves necessitats materials. Ho ha dit en començar: Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds; si algú no té roba, vesteix-lo. Són paraules que podríem trobar perfectament a l’evangeli perquè és el mateix missatge que ens va donar Jesús. I encara afegeix una cosa important Isaïes: No els defugis que són germans teus. És la tendència que tenim d’apartar-nos, fugir d’aquells germans nostres que puguin representar un problema per a la nostra vida. Ser llum, ens dirà sant Pau, no és ser molt savi o eloqüent, perquè la veritable saviesa, la veritable llum per al cristià és Jesucrist i encara clavat a la creu. Per això ell no buscava imposar-se per la seva saviesa sinó pel poder convincent de l’Esperit. Perquè la nostra fe es fonamenta no en la saviesa humana sinó en el poder de Déu. I això ens ho farà entendre només l’Esperit. No ens equivoquem: el Crist crucificat és la veritable llum que ens porta a la felicitat.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES