.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

El Senyor em digué: «Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu.»
El Senyor m’ha format des del si de la mare perquè fos el seu servent i fes tornar el poble de Jacob, li reunís el poble d’Israel; m’he sentit honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha estat la meva glòria; però ara ell em diu:
«És massa poc que siguis el meu servent per restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet llum de tots els pobles perquè la nova salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.»

Is 49,3.5-6

Salm Responsorial

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Tenia posada l’esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu. R 

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, 
i m’heu parlat a cau d’orella;

no exigiu l’holocaust ni l’expiació.R

Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor.»  R

Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la,
ho sabeu prou, Senyor.  R

Sl 39,2.4ab.7.8-9.10 (R.: 8a i 9a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats, en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d’ells.
Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.

1Co 1,1-3

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué:
«Mireu l’anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia:
Després de mi ve un home que m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.
Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.»
Després Joan testificà: «He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell.
Jo no sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué:
«Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.»
Jo ho he vist, i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.»  

Jn 1,29-34

"Dono testimoni que aquest és Fill de Déu"

Estem al començament d’aquest temps durant l’any en el qual anirem seguint diferents moments de la vida i de l’ensenyament de Jesús. Podem dir que l’evangeli d’avui ens fa com una presentació del qui serà el nostre Mestre durant tots aquests diumenges: Joan testificà: He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. Jo no sabia qui era havia rebut un revelació: Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l’Esperit Sant. Joan ha tingut aquesta experiència quan batejava Jesús i llavors va descobrir la seva identitat: Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu. Ja abans l’ha presentat com l’anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món. Joan, doncs, ens presenta Jesús com el que bateja en Esperit. I per això el baptisme de Jesús, molt diferent del de Joan, és un baptisme que té poder per perdonar els pecats. L’Esperit Sant transforma la nostra vida i ens fa fills de Déu a semblança d’aquell que és el Fill primogènit de Déu. Ell s’ha fet home perquè esdevinguem fills de Déu, sense pecat. La primera lectura confirma i explicita la missió de Jesús: El meu Déu em diu: És massa poc que siguis el meu servent per a restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet llum de tots els pobles perquè la meva salvació arribi d’una cap a l’altre de la terra. Més enllà de la identificació concreta del servent en el text d’Isaïes, aquestes paraules s’apliquen evidentment al Messies: només ell serà llum de tots els pobles, només ell podrà portar la salvació a tot el món. Pau, amb poques paraules defineix Jesús dient que Jesucrist és el nostre Senyor i el d’ells, és a dir, de tots aquells que pertot arreu invoquen el nom de Jesús. Pau es presenta precisament com apòstol d’aquest Jesucrist i s’adreça a la comunitat de Corint als santificats en Jesucrist i cridats a ser-li consagrats. Nosaltres, doncs, perdonats, salvats i santificats per ell estem cridats a ser sants i a ser, en ell, llum per a tot el món.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES