.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vine amb mi»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sanedrí, i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament d’ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest home.»
Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l’obeeixen.»
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, i els deixaren anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.

Ac 5,27b-32.40b-41

Salm Responsorial

R. Amb quin goig us exalço, Senyor!  

Amb quin goig us exalço, Senyor!
m’heu tret a flor d’aigua quan m’ofegava, 
i no heu permès que se n’alegrin els enemics. 
Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts, 
quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat a la vida. R

Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, 
enaltiu la seva santedat.

El seu rigor dura un instant; 
el seu favor, tota la vida. 
Cap al tard tot eren plors, 
l’endemà són crits de joia. R

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor. 
Heu mudat en joia les meves penes, 
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. R

Sl 29,2.4,5-6.11-12a.13b (R.: 2a)

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians.
Eren milers i miríades de miríades que cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.»
Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: «Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.»
Els quatre vivents responien: «Amén.» I els ancians es prosternaren adorant.

Ap 5,11-14

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res.
Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.
Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.
[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?» Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Pere s’entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: «Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles.
T’ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.» Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi.»]

Jn 21,1-19

"Pastura les meves ovelles"

Així com la passió va dispersar els deixebles, ara la resurrecció els aplega novament. Quan Pere diu: Me’n vaig a pescar, els altres li respongueren: Nosaltres també hi venim. I Jesús, per tercera vegada, se’ls mostrarà ressuscitat. Abans, però, els fa veure que és el mateix Jesús d’abans de morir: Ja no podien treure la xarxa de tant de peix com hi havia. Un nou relat d’una pesca miraculosa. Joan, deixeble estimat, molt proper al cor de Jesús endevina qui és qui ha dit: Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu. És el Senyor Ressuscitat! exclama. I Pere tot seguit es llançà a l’aigua per trobar-se amb Jesús que un cop més els mostra tota la seva tendresa: Veniu a esmorzar. I ell mateix pren el pa i el peix i els ho reparteix. Ara ja tenen l’experiència certa, la seguretat que Jesús és el Senyor ressuscitat.
Però Jesús fa un examen a Pere. Sobre què? Sobre l’amor!: M’estimes més que aquests... m’estimes? Pere amb por (recorda les seves negacions) però amb fermesa respon: Sí, Senyor, ja sabeu que us estimo. Jesús li encomana ser el pastor de les seves ovelles, dels seus anyells. No importa el passat, només l’importa que ara Pere, amb tota sinceritat i humilitat estima plenament el Senyor. No caI res més. Els apòstols, ara decidits, surten a predicar sense cap mena de por: Us vam prohibir severament d’ensenyar res més en el nom de Jesús però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines. És un gran elogi. Per damunt d’amenaces i prohibicions està obeir Déu primer que obeir els homes. La resurrecció de Crist els ha enfortit de tal manera que es retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús. I és que Jesús és l’Anyell que ha estat degollat però que és digne de rebre tot poder, riquesa força..., tal com diu l’Apocalipsi. Ha vençut la mort i el pecat i amb ell els hem vençut tots els seus seguidors. La nostra missió no és altra que donar testimoni, amb la vida, del Crist ressuscitat sense cap mena de por ni temor perquè anunciem al qui té el poder pels segles dels segles.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES