.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«feu als altres allò que voleu que ells us facin»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura delprimer llibre de Samuel

En aquells dies, Saül, amb tres mil homes d’entre els millors guerrers d’Israel, baixà al desert de Zif a buscar-hi David. David i Abisai entraren de nit al campament de Saül, i el trobaren dormint, ajagut al centre de tots. Tenia la llança clavada a terra vora el seu capçal. Tot al voltant jeien Abner i els altres homes.
Abisai digué a David: «Avui Déu ha fet caure el teu enemic a les teves mans. Ara mateix el clavaré a terra d’una llançada. No en caldran pas dues.» Però David li contestà: «No el matis pas. ¿Qui quedaria net de culpa si amb les seves mans feia res de mal a l’Ungit del Senyor?»
Llavors David agafà la llança i el gerro d’aigua que Saül tenia vora el capçal i se n’anaren. Ningú no ho veié, ni se n’adonà, ni es despertà. Tothom dormia. El Senyor havia fet caure sobre ells un son profund. David passà a l’altra banda i s’aturà un tros lluny, dalt la muntanya. Els separava una bona distància.
David cridà: «Aquí tinc la llança del rei. Que vingui a buscar-la un dels teus homes. I que el Senyor recompensi aquell de nosaltres que és de debò magnànim i lleial; avui el Senyor t’havia posat a les meves mans, però jo no he volgut fer res de mal a l’Ungit del Senyor.»

1Sa 26,2.7-9.2-13.22-23

Salm Responsorial

R. El Senyor és compassiu i benigne. 

Beneeix el Senyor, ànima meva, 
del fons del cor beneeix el seu sant nom. 
Beneeix el Senyor, ànima meva, 
no t'oblidis dels seus favors. R

Ell et perdona les culpes 
i et guareix de tota malaltia; 
rescata de la mort la teva vida 

i et sacia d'amor entranyable. R

El Senyor és compassiu i benigne, 
lent per al càstig, ric en l'amor. 
No ens castiga els pecats com mereixíem, 
no ens paga com deuria les nostres culpes. R

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l'Orient és lluny de l'Occident.
Com un pare s'apiada dels fills,
el Senyor s'apiada dels fidels. R

Sl 102,1-4.8.10.12-13 (R.: 8A)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan Déu modelà Adam, el primer home, es convertí en un ésser animat, però el darrer Adam es convertí en Esperit que dona vida. No va ser primer el cos espiritual, sinó el cos animat. El cos espiritual vingué després.
El primer home, fet de terra, era de pols. Però el segon home és del cel. Tal com era el de pols són tots els de pols, i tal com és el del cel seran tots els del cel. Abans érem semblants a l’home fet de pols; després serem semblants a l’home que és del cel.

1Co 15,45-49

Lectura de l'evangeli segons sant Lluch

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
«A vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l’altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit.
Dona a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin.
Si estimeu els qui us estimen, ¿qui us ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet bé als qui us en fan, ¿qui us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors.
Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, ¿qui us ho ha d’agrair? També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d’estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.
Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet.»

Lc 6,27-38

"Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen"

L’Evangeli d’avui és tan clar que només cal meditar-lo pausadament. Ens parla bàsicament de l’amor als enemics. Si de vegades estimar els amics ja ens és difícil, com no ho ha de ser molt més, estimar un enemic. Però les paraules de Jesús són clares. Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Evidentment això no és fàcil, sobretot quan l’ofensa és molt greu. Però Jesús ens parla de pregar pels enemics; potser si ho fem, no ens serà tan difícil estimar-los. I ens posa diferents exemples: Si algú et pega en una galta, para-li l’altra; si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom que et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Es tracta sempre de ser generosos, de no tornar mai mal per maI sinó multiplicar el bé. Així ens diu: Vosaltres heu d’estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos; llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim que és bo amb els desagraïts i amb els dolents perquè aquesta i no altra és l’actitud de Déu Pare i la de Jesús: Sigueu compassius com ho és el vostre Pare —diu—. I continua Jesús: No judiqueu, no condemneu, absoleu... i Déu no us judicarà; no us condemnarà, us absoldrà. Sempre el model és Déu. Actuant així sereu fills de l’Altíssim que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.
Tenim un exemple d’amor a l’enemic a la primera lectura: David, perseguit per Saül, té l’ocasió de matarlo, però ell no ho vol fer: No el matis pas —li diu a Abisai— ¿qui quedaria net de culpa si amb les seves mans feia res de mal a l’Ungit del Senyor? Sap que la justícia vindrà de Déu; ell no ha de matar ningú. Sant Pau ens parla de l’home fet de terra, a semblança d’Adam i de l’home del cel, convertit en Esperit. Hem d’actuar com homes del cel, capaços d’estimar com estima Déu. Com diu Jesús en l’amor als enemics demostrarem la nostra qualitat de seguidors de Crist. Una altra forma d’actuar és pròpia dels pagans.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES