.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

« qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme.
Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les culpes d’ells.

Is 53,10-11

Salm Responsorial

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa; 
estima el dret i la justícia, 
la terra és plena del seu amor.   R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,

els qui esperen en l’amor que els té; 
ell els allibera de la mort, 
i els retorna en temps de fam. R

Tenim posada l’esperança en el Senyor, 
auxili nostre i escut que ens protegeix. 
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós.  R

Sl 32,4-5.18-19.20.22 (R.: 22)

Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar.
Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’auxili que necessitem.

He 4,14-16

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.»
Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?»
Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.»
Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?»
Ells li digueren: «Sí que podem.»
Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.»
Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan.
Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

Mc 10,35-45

"Qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots"

Durant aquests diumenges veiem les exigències de Jesús sobre el matrimoni, sobre la riquesa i avui sobre el poder. Si a tots ens agrada el diner, podem dir també que agrada gairebé a tothom el poder, el ser els primers, el tenir privilegis per damunt d’altres persones. Però és aquest el camí de Jesús? Com veiem Jaume i Joan li demanen a Jesús: Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra. I per aconseguir això estan disposats a passar si convé per la mort: Podeu beure el calze que jo beuré... Ells li diuen: Sí que podem. Jesús confirma que sí, que ells també compartiran la seva passió i mort però això no és el preu de cap privilegi. Però fixem-nos què diu l’evangeli: Els altres deu quan ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Per què? Segurament perquè també ells volien els primers llocs. Per això Jesús alliçona no solament Jaume i Joan sinó tots els deixebles: Ja sabeu que els governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Hi ha una gran diferència entre les persones que viuen seguint els criteris d’aquest món i les que segueixen el camí de Jesús: Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor; qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots. Tot el contrari del que desitjaven els apòstols. I aquest servei ha d’arribar fins a morir pels altres. Però Jesús no demana res que ell no faci: el Fill de l’home no ha vingut a fer-se servir sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes. Ho corroboren les dues primeres lectures: el Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servent... quan haurà donat la vida... gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum. I el mateix la carta als hebreus: Jesús ha estat provat en tot, encara que sense pecar. El camí del deixeble és ser l’últim, el servidor de tots fins a donar la vida pels germans com va fer Jesús.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES