.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Jesús se’n compadí perquè eren com ovelles sense pastor»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de Jeremies

Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l’oracle del Senyor. Per això el Senyor, Déu d’Israel, diu als pastors del meu poble:
«Vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l’oracle del Senyor.
I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir, i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s’hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l’oracle del Senyor.
»Vénen dies, diu l’oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà: El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

Jr 23,1-6

Salm Responsorial

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

El Senyor és el meu pastor, no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua,i allí em retorna. 
Em guia pels camins segurs 
Per l’amor del seu nom.  R

Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu;

la vostra vara de pastor, 
m'asserena i em conforta. R

Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m'heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa. R

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor
m'acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.  R

Sl 22,1-3.4.5.6 (R.:1)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n’ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la Llei i els preceptes.
Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort a la creu ha fet morir l’enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu.
Per això ha vingut a portar-­nos la bona nova de la pau: la pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell uns i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol Esperit.

Ef 2,13-18

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposeu una mica.» Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni per menjar. Se n’anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat.
Però algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament.

Mc 6,30-34

"Es posà a instruir-los llargament"

Una de les imatges més conegudes de Jesús és de pastor, de bon pastor. L’evangeli ens presenta Jesús amb els apòstols: aquests acaben de venir de fer la seva experiència de predicació. Jesús els vol portar a un lloc tranquil: Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica. Vol compartir l’experiència dels seus deixebles; busca un lloc de repòs; vol fer una mica de vacances amb ells: veniu tots sols, ha dit. Però què passa? Doncs que la gent té ganes d’escoltar la paraula de Déu. I Jesús ho veu: Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. Què farà Jesús? El seu cor compassiu el porta a ensenyar a aquestes ovelles sense pastor. Els seus plans amb els apòstols? Queden en segon lloc: primer són aquelles ovelles. I Jesús els ensenya, però no de qualsevol manera, no ràpidament per sortir del pas, no són unes paraules perquè quedin tots tranquils, no: es posà a instruir-los llargament, sense presses: Anteposa el bé d’aquella multitud als propis interessos i als propis plans. Fa realitat les paraules de Jeremies: Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les ni en mancarà cap. Jesús fa tot el contrari dels pastors denunciats per Jeremies: Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat. En canvi el Senyor alimenta les seves ovelles amb la seva paraula.
Jesús com a bon pastor vol un ramat ben unit, amb bona harmonia: Ell de dos pobles n’ha fet un de sol; ha posat la pau entre tots els dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Això no és fàcil, però ja veiem com Jesús busca primer que tot el bé de les ovelles, fins i tot al preu de la pròpia vida: Per la seva mort en la creu ha fet morir l’enemistat. Per això, diu sant Pau, ha vingut a portar la bona nova de la pau. I no es cansa mai de predicar, de portar la bona nova d’una humanitat renovada. Aquesta és també la nostra tasca: treballar per una humanitat unida, sense enemistats, en pau, en bona harmonia de tots els homes i dones.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES