.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere digué al poble:
«El Déu d’Abraham, d’Isahac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar lliure.
Ell era l’innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida.
Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu el que fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir.
Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esborrades les vostres culpes.»

Ac 3,13-15.17-19

Salm Responsorial

R. Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor. 

Responeu-me quan us invoco, 
oh Déu que em feu justícia. 
M’heu eixamplat el cor en els perills, 
compadiu-me i escolteu el meu prec.

Sapigueu que el Senyor m’ha fet favors meravellosos;
el Senyor m’escolta sempre que l’invoco. R

Molts exclamen: «En qui trobarem el nostre goig? 
Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor!». R

M’adormo en pau així que em fico al llit i em sento en vós segur,
només en vós, Senyor. R

Sl 4,2.4.7.9 (R.:7)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just.
Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels nostres, sinó pels de tot el món.
Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen, però de fet no compleixen els seus manaments, són mentiders, no diuen pas la veritat.
Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

1Jn 2,1-5a

Lectura de l'evangeli segons sant Lluch

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres.» Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit.
Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, soc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc.» I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus.
Veientlos sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells.
Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms.»
Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats.
Vosaltres en sou testimonis.»

Lc 24,35-48

"Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts"

Durant tot el temps de Pasqua, els diferents textos ens ajudaran a entendre una mica més la resurrecció de Crist. No és fàcil comprendre-la en el seu sentit correcte. Podríem pensar que es tracta només del mateix cos que tenia Jesús però una mica més gloriós. Però no és així. El cos del Crist ressuscitat és totalment diferent, totalment transfigurat, molt diferent del que tenia aquí a la terra. És el mateix Crist que predicava per Palestina però el seu cos no està sotmès a tots els condicionants d’aquí del nostre món. En aquest sentit no copsem res de la resurrecció si pensem que el que diu l’evangeli ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells ho hem d’entendre tal com sona. El seu cos no té cap necessitat material. Aquestes paraules responen al que ha dit abans: Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: La pau sigui amb vosaltres. Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: ¿Per què us alarmeu? ¿Per què us venen al cor aquests dubtes? Amb el fet de menjar se’ns diu que el Jesús ressuscitat és autèntic, és real, no és un fantasma, no és un somni, una quimera. Pere a la primera lectura ho afirma clarament: Vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Tan real com eren Pilat i els que van demanar la mort de Jesús ho és el Crist ressuscitat però amb una realitat absolutament nova. I aquest Crist demana un canvi de vida: Penediuvos i convertiu-vos. El mateix diu l’evangeli: Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts i calia predicar la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Aquesta és la seva (i la nostra) missió. També Joan parla de complir els manaments. El Crist real, ressuscitat, ens demana un canvi de vida. Amb la vida nova, amb la vida de ressuscitats, vencem també la vida vella, la vida del pecat, vencem la mateixa mort.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES