.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Levític

El Senyor digué a Moisès i a Aharon:
«Si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un dels seus fills sacerdots.
Els qui pateixen del mal de la lepra han d’anar escabellats, amb els vestits esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!” Mentre el mal persisteixi són impurs, i han de viure sols, fora del campament.»

Lv 13,1-2.44-46

Salm Responsorial

R. En vós he trobat el meu recer, vós em guardeu del perill.

Feliç el qui ha estat absolt de la falta i ha vist sepultat el seu pecat. 
Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l’engany.  R

M’he decidit a reconèixer la falta,

no us he amagat més el meu pecat. 
Tan bon punt m’ho he proposat, Senyor, 
m’heu perdonat la culpa comesa. R

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; 
homes rectes, aclameu-lo. R

Sl 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu.
No sigueu mai ocasió d’escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església de Déu, tal com ho faig jo, que en tot procuro d’adaptar-me a tots, i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin.
Seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.

1Co 10,31-11,1

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s’agenollà i li digué, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar.»
Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull: queda pur.»
A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d’anar a fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur.
Però ell, així que se n’a­nà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-­se a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

Mc 1,40-45

"Jo no busco allò que em convé a mi"

L’Evangeli d’avui ens narra la guarició d’un leprós, una malaltia molt greu: per una banda, per la naturalesa mateixa d’aquest mal que provoca instintivament el rebuig; després, perquè calia que el leprós visqués separat de tota la seva família; i en tercer lloc, perquè, hom suposa­va que el leprós, com tot malalt, era també un pecador, un impur. Podem imaginar-nos, doncs, la situació tan dura dels leprosos en el poble d’Israel. Ho explicita clarament la primera lectura: Els qui pateixen del mal de la lepra han d’anar escabellats, amb els vestits esquinçats, tapats fins a la boca i han de cridar: «Impur, impur». Mentre el mal persisteixi són impurs, i han de viure sols, fora del campament. Ens podem fer idea del que era patir del mal de lepra.
Però Jesús se salta aquestes normes: Es presenta a Jesús un leprós s’agenolla i li diu, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar». I Jesús lluny d’apartar-se d’aquest malalt, compadit, el tocà amb la mà i digué: Sí que ho vull, queda pur. A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. Aquesta guarició pot ser mal interpretada; per això li va recomanar seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d’anar a fer-se examinar pels sacerdots per certificar que quedava pur. Jesús no vol que tinguin una idea equivocada de la seva missió, però, lògicament, ell començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer per tot arreu: Ha tornat a la vida! Ara s’ha reintegrat a la societat; ara pot viure amb la seva família, ja no se sent pecador: com no ho ha de publicar als quatre vents!
Pau també ens demana no pensar en nosaltres mateixos sinó en els altres, com Jesús: No sigueu mai ocasió d’escàndol ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església de Déu. Jo no busco allò que em convé a mi sinó allò que convé als altres perquè se salvin. Seguiu el meu exemple tal com jo segueixo el de Crist. Això és el que ens escau: no marginar mai ningú, seguir sempre l’exemple de Crist buscant tothora el que convé als altres no a nosaltres, compadint-nos de les febleses dels nostres germans.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES