.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«els cridats són molts, però no tants els elegits»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

En aquesta muntanya, el Senyor de l’univers prepararà per a tots els pobles un convit de plats gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats.
Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els pobles, el sudari que amortalla les nacions; engolirà per sempre la mort.
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l’oprobi del seu poble arreu de la terra. Ha parlat el Senyor.
Aquell dia diran: «Aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria: alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat», perquè amb tota certesa la mà del Senyor reposarà sobre aquesta muntanya.

Is 25,6-10

Salm Responsorial

R. Viuré sempre a la casa del Senyor.

El Senyor és el meu pastor, no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna. 
Em guia pels camins segurs per l’amor del seu nom. R

Ni quan passo per barrancs tenebrosos 
no tinc por de res, perquè us tinc vora meu; 
la vostra vara de pastor m’asserena i em conforta. R

Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m’heu ungit el cap amb perfums, 
ompliu a vessar la meva copa. R

Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor. R

Sl 22,1-3.4.5.6 (R.: 6cd)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, sé viure enmig de privacions, i sé viure igualment en l’abundància. Estic avesat a tot: a menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobarme mancat d’allò que necessito.
Em veig amb cor per a tot, gràcies a aquell que em dona forces. Però heu fet molt bé d’ajudar-me, ara que vivia en l’estretor.
El meu Déu satisfarà les vostres necessitats d’acord amb l’esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. A Déu, Pare nostre, sigui donada la glòria pels segles dels segles.
Amén.

Fl 4,12-14.19-20

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble:
«Passa amb el Regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del seu fill: envià els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n’envià d’altres que diguessin als convidats: Ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i l’aviram. Tot és a punt: veniu a la festa.
Però ells no en feren cas: l’un se n’anà al seu camp, l’altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren.
El rei, en veure això, s’indignà, i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat.
Mentrestant, digué als seus homes: El banquet de casament és a punt, però els convidats no se’l mereixen. Per tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu.
Ells hi anaren, i reuniren tothom qui trobaven, bons i dolents. I la sala del banquet s’omplí de convidats. »
[Quan el rei entrà a veure els convidats, s’adonà que un home dels que eren allí no duia el vestit de festa, i li digué: Company, com és que has entrat sense vestit de festa? Ell va callar.
Llavors el rei digué als qui servien: Lligueu-lo de peus i mans i traieu-lo fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents.
Els cridats són molts, però no tants els elegits.»]

Mt 22,1-14

"Convidats a un banquet de casament"

La imatge d’un banquet és també usual a la Bíblia per indicar el Regne de Déu, la festa que Déu prepara per als homes. I així a l’evangeli veiem com un rei convida al banquet de casament diversos ciutadans que no hi volen anar. Tenien coses més importants a fer: Anar al seu camp, als seus negocis i fins i tot alguns són capaços d’agafar els enviats, maltractar-los i matar-los. Però això no fa desistir el rei de fer el seu banquet. Vol que hi participi molta gent: Aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu. I ho van fer així: Van fer entrar bons i dolents. Queda clar que participar en el banquet és fruit de la invitació gratuïta del rei, sense cap mèrit de les persones convidades. És clara l’aplicació a tots nosaltres: Som convidats pel Senyor a participar del seu Regne, que no deixa de ser una gran festa; no ens convida a patir sinó a gaudir d’un gran banquet, sense cap mèrit nostre. Però ens demana que ens posem el vestit de festa (n’hi havia un sense vestit de festa), que donem fruits de justícia, de fidelitat a Déu, que portem un estil de vida que posi en pràctica l’ensenyament de Jesús. Qualsevol altra conducta no respon a la invitació del Senyor (traieu-lo fora a la fosca).
D’aquest banquet ens en parla també la primera lectura, però ja en la seva dimensió futura, final: Faré desaparèixer el vel de dol que cobreix tots els pobles; engolirà per sempre la Mort, esborrarà les llàgrimes de tots els homes. El Regne de Déu del qual participem ja en aquesta vida és el regne de la vida, de la resurrecció, de l’absència de llàgrimes i de mal; és el banquet de la salvació. Pau va viure sempre amb aquest vestit de noces i podem dir que ja va fer una experiència d’aquest Regne futur: Sé viure enmig de privacions i sé viure igualment en l’abundància. Estic avesat a tot: a menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobar-me mancat d’allò que necessito. Per a ell l’únic important era treballar pel Regne de Déu, ser fidel a l’ensenyament de Jesús relativitzant totes les altres coses d’aquest món esperant gaudir de la plenitud d’aquest Regne.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES