.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia d’Ezequiel

El Senyor diu:
«Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor.
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva.
Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort.»

Ez 18,25-28

Salm Responsorial

R. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat,
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu; 
i cada moment espero en vós.  R

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat

i de l’amor que heu guardat des de sempre. 
No us recordeu dels pecats que he comès de jove, 
compadiu-vos de mi, 
vós que estimeu tant. R

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí. R

Sl 24,4-5.6-7,8-9 (R.: 6a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts.
No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres.
Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist: [ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau.
Havent-se fet semblant als homes, i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins acceptar la mort, i una mort de creu.
Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.]

Fl 2,1-11

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble:
«Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: “Fill meu, vés a treballar a la vinya, avui.” Ell respongué: “No hi vull anar.” Però després se’n penedí i hi anà.
El pare digué això mateix al segon i aquest li respongué: “Hi vaig de seguida, pare.” Però no hi anà. Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?» Li responen: «El primer.»
Jesús els diu: «Us dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut.
I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l.»

Mt 21,28-32

"Les aparences ens enganyen"

Moltes vegades a la vida posem etiquetes a les persones: aquesta és bona, aquesta és sincera, aquesta no és de fiar... però no pensem ni que sovint ens equivoquem ni que les persones també poden canviar. L’evangeli ens presenta el cas de dos fills. Segons el que diuen el primer és el dolent: No hi vull anar respon al pare quan aquest li diu: Fill meu, vés a treballar a la vinya avui. Però, el que en realitat fa és: Després se’n penedí i hi anà. El cas contrari és el del segon fill que diu: Hi vaig de seguida, pare, però no hi anà. Tots entenem que el qui fa la voluntat del pare és el qui realment va a la vinya. Hem de reconèixer que sovint en un primer moment podem ser rebels a la Paraula de Déu però això no treu que després puguem repensar-nos i fer llavors la voluntat del Pare. Per això hem de ser molt cautes en els nostres judicis. I Jesús passa de la paràbola als fets: Els publicans i les dones de mala vida van creure en la predicació de Joan Baptista mentre els grans sacerdots i els notables del poble ni després de veure la conversió dels pecadors no es van penedir ni el van creure. Són els que diuen: «Sí» o «Senyor, Senyor», però després no fan la voluntat del Senyor. El que val són els fets no les paraules que poden ser hipòcrites si no responen als fets.
És això també el que afirma la primera lectura: Si el just deixa de d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. El que compta, ara i aquí, són les obres, no les paraules ni el que hàgim fet en altres moments de la vida. Déu no posa etiquetes. Pau demana: No feu res per rivalitat ni per vanaglòria, mireu els altres amb humilitat, considerant-los superiors a vosaltres mateixos. Per tant, mai no tenim cap dret a pensar que els altres són pitjors, que són més pecadors que nosaltres; hem de creure que són superiors en tot. I fins i tot els «pecadors» poden ser-nos un model, una crida a convertir-nos com ells.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES